Historie

Zámecké sklepy - Panský pivovar
Historie

Panský pivovar

Nedílnou součástí areálu zámku býval také panský pivovar, který byl - podle první písemné zmínky - založen ve 2. polovině 16. století za tehdejších majitelů Stubenbergů. Údajně však mohl existovat již dříve za vlády Pernštejnů. Existoval až do počátku 30. let 20. století (zbořen byl v letech 1932 – 1934), i když již od r. 1880 neplní své přímé poslání. Zajímavostí je, že v něm jako sládek působil v letech 1818 – 1824 František Smetana - otec světoznámého českého skladatele Bedřicha Smetany. Fotografie zachycující podobu panského pivovaru v 1. třetině 20. století.

Na místě zbořeného panského pivovaru nechal majitel zámku Josef Bohumil Bartoň – Dobenín provést následně parkovou úpravu.